Členové sdružení "PIWI International" z Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Polska and Nizozemska se sešli v Neustadtu an der Weinstrasse na výroční valné hromadě. Většina z nich jsou vinaři, kteří pěstují (někdy dokonce výhradně) PIWI odrůdy révy vinné.

V pátek ráno proběhlo jednání představenstva organizace a následně návštěva révové školky Rebschule Freytag, která je jedním z hlavních dodavatelů těchto rezistentních odrůd révy vinné a která účastníkům poskytla náhled do své práce a zajímavé informace o šlechtění a množení (Obrazek 1).

ob 1: Volker Freytag (vlevo) při výkladu ve svém podniku
Inspection by Volker Freytag

Odpoledne ve "Weincampus Neustadt" University aplikovaných věd v Ludwigshafenu se neslo v duchu hesla "Věda se setkává s praxí". Čtyři odborné přednášky osvětlily spectrum or šlechtění po prodej vina:

  • Výzkum ekonomické udržitelnosti podniků a PIWI odrůdy: Překvapivé poznatky a perspektivy (prof. Dr. Marc Dressler, Weincampus Neustadt)

Velmi zajímavá přednáška nabitá daty: Před více než osmi lety řadili němečtí vinaři z hlediska přínosu ekologii PIWI odrůdy v pořadí různých kritérií až na desáté místo, např. za vodu, energii, skleníkové plyny, hnojení, péči o půdu … Menší utužování půdy a méně pesticidů bylo chtěno, ale PIWI odrůdy ne. Dnes je situace jiná, ve vybraných německých supermarketech se prodávají vína z PIWI odrůd v cenách od 5 do 9 €/0,75 l. Na německém trhu se nyní prodávají vína z piwi odrůd v průměru za 9.53 €/láhev (n = 1119), tomu odpovídá i nejčastější cena v rozpětí 5 až 8 € (přes 40 %) a následné rozpět 25 %). Přitom většina (78 %) je prodávána jako odrůdové víno, 12 % jako PIWI cuvée and 10 % jako cuvée PIWI + klasické odrůdy.

To se odráží i na současném zájmu vinařů o PIWI odrůdy. Pouze 40 % pěstitelů nemá zájem je pěstovat, 21 % planuje jejich výsadbu a 39 % je již pěstuje. Větší zájem o ně mají biovinaři. Z podniků, které je již pěstují, chce 60 % zvýšit jejich plochu a pouze 6 % chce jejich plochu snížit (většinou ti, kteří pěstují výhradně odrůdu Regent). Na trhu narůstá počet PIWI produktů, jejich výrobců i odrůd.

V biovinařstvích bylo provedeno porovnání nákladů na ochranu révy a výnos hroznů u odrůd Pinot blanc a Calardis blanc. Pinot blanc vychází v nákladech na ochranu průměrně na 944 €/ha, Calardis blanc na 435 €/ha, výnos hroznů byl u CB 2,7× vyšší.

  • Redukovaná ochrana révy PIWI odrůd (Prof. Dr. Jochen Bogs, Weincampus Neustadt)

Přednáška byla zaměřena na molekulární mechanismy resistance, bylo vysvětleno, které geny jsou odpovědné za rezistenci proti padlí a plísni révy. Prof. Bogs zdůraznil, že iv odolnosti jednotlivých PIWI odrůd jsou rozdíly, například Regent máje lokus rezistence, Sauvignac dva, kdežto Müller Thurgau žádný. To se pak project v odolnosti révy. Důležité je taky, jak rychle rostlina rozpozná útok patogenu, k tomu jí v rámci jednotlivých lokusů rezistence slouží různé druhy a různý počet receptorů, takže o odolnosti nerozhoduů re pouze prostý.

Reálný počet ošetření konkrétní PIWI odrůdy závisí na infekčním tlaku. V pokusu z roku 2021, což byl v Německu rok s extreme silným tlakem plísně révy, bylo zapotřebí u zkoušených PIWI odrůd 0-4 ošetření, kdežto u klasických odrůd ýsejůen by holo dostejůd 14. Přednášející upozornil, že úplné vypuštění ochrany u PIWI odrůd vede ke ztrátě rézistence a nemá tedy v praxi význam.

  • Předávání poznatků o PIWI odrůdách v rámci projektového týdne žáků "Udržitelné vinařství" (Karin Franzenová, Institut vinohradnictví a enologie, DLR Rheinpfalz)

Paní Franzenová představila vzdělávací projekt per žáky DLR, který je nadstavbový a součástí projektu VITIFIT. Účelem je připravit mladou generaci na udržitelné vinařství.

  • Stylistika vín PIWI odrůd: preference spotřebitelů a odborníků, včetně srovnávací degustace (prof. Dr. Ulrich Fischer a col., Institut vinohradnictví a enologie DLR Rheinpfalz)

V rámci programu VITIFIT probíhá výzkum u konzumentů, zkoumají se nejvhodnější způsoby vinifikace, víno je pak podrobně popsáno a jsou analyzovány vybrané aromatické látky. V practice přednášce se prof. Fischer zaměřil na popis a srovnání různých metod vinifikace PIWI odrůd, jejichž vzorky byly degustovány. Například Calardis blanc byl při výnosu 19 t/ha zpracován na sekt podobný odrůdám Pinot blanc či Ryzlink rýnský. U odrůdy Cabernet blanc zase dosáhli v roce 2021 výnosu 20 t/ha, během dvou předcházejících let 14 t/ha, přičemž průměrná cukernatost v těchto třech letech se pohybovala od 19,5 do 23 ˚NM.

Konzumenti hodnotí víno z PIWI odrůd stejně jako z tradičních odrůd, tedy v zakrytých degustacích. Němečtí konzumenti iu PIWI odrůd preferují ovocitost, sladkost, tělo, tropické ovoce a aroma květin. Představeny byly i tři různě vinifikované vzorky Laurotu. Prof Fisher (Obrazek 2) na závěr shrnul: Potenciál PIWI odrůd, s ohledem na nezbytné změny směrem k větší udržitelnosti, je obrovský. A už se nemusí vyhýbat porovnávání chutí vína s tradičními odrůdami.

ob 2: Prof Dr Ulrich Fischer při své přednášce

lecture dr fisherman

Na sobotní valné hromadě (Obrazek 3); Mezi nejdůležitější aktivity sdružení patřila nová podoba mezinárodní south PIWI International Wine Challenge a vypracování nových stanov organizace. To by mělo PIWI International umožnit působit jako zastřešující organizace per národní sdružení.

ob 3: Část účastníků valné hromady 12. 11. 2022

Listeners in the wine campus

Valná hromada při volbě potvrdila stávající členy představenstva v jejich funkcích. Pouze bývalý president Josef Engelhart (D) opustil predstavenstvo na vlastní žádost po více funkčních obdobích. Současný president Alexander Morandell mu poděkoval za jeho dlouholetou práci pro PIWI International. Stále je k dispozici per konzultace ve své speciální oblasti pěstování PIWI odrůd révy vinné. Jeho místo v tomto orgánu zaujal Heinrich Leutenberger (D), který převzal funkci zapisovatele. Revizor Edwin Locher byl potvrzen ve své funkci, druhým revizorem byl jednomyslně zvolen Ulrich Frizlen.

Následovala živá debata o používání loga PIWI International, které má byt posíleno jako značka a take častěji používáno členy:

PIWI logo 140

Po ukončení valné hromady predstavil Dr. Oliver Trapp teoreticky i practicky PIWI odrůdy, které byly vyšlechtěny behem posledních desetiletí v Institutu Julia Kühna (JKI) v Geilweilerhofu (Obrazek 4).

ob 4: dr Oliver Trapp z JKI při přednášce

Oliver Trapp microvinification

Velmi odborná přednáška o šlechtění révy na rezistenci měla i zajímavý všeobecný úvod, ve kterém uvedl několik údajů:

Německé vinohradnictví se neprovozuje ani na celém 1 % zemědělské půdy, ale spotřebovává 30 % v zemědělství používaných fungicidů. Z toho vyplývá potřeba pěstovat odolnější révu. Dále jsou nutné nové odrůdy vzhledem ke klimatické změně. V Německu v letech 1990 – 2019 bylo 28 let s nadprůměrnou teplotou (oproti průměru let 1961 – 1990) a pouze 2 roky s teplotou mírně podprůměrnou (1996 a 2010). Tím jednotlivé fenofáze nastupují dříve a následuje poškození jarním mrazem a slunečním úpalem. Klesá taky obsah kyselin ve vinech tradičních odrůd.

V Německu je v současnosti zapsáno v registru odrůd 36 PIWI odrůd a dalších 40 PIWI odrůd je povoleno pěstovat. Celkem se pěstují (2021) on 3 283 ha, což zhruba odpovídá 3 % vinic. Roční nárůst PIWI odrůd není příliš dynamický, ale Dochází přitom k obměně starých PIWI odrůd za nové. Například Regent v roce 2005 zaujímal 2 100 ha, v roce 2021 už jenom 1 600 ha. Sazenice PIWI odrůd v Německu pro výsadbu v roce 2023 již nejsou k mání.

JKI v posledních letech spoluprácuje s INRAe Colmar az této spolupráce vznikly nové odrůdy s vyšší rezistencí (Artaban a Vidoc) per jižní Francii, jejichž vhodnost pro Německo se nyní ověřuje.

Ve druhé polovině přednášky následovala řízená taste PIWI orrůd vyšlechtěných v Geilweilerhofu. Postupně byly předloženy a popsány PIWI odrůdy Villaris, Felicia, Calardis blanc, Calardis Musqué, Calandro a perspektivní křížení Gf.2010-011-0048 and Gf.2004-043-0010.

Po společné večeři byla příležitost předat přítomným vítězům diploma PIWI International Wine Challenge a ochutnat řadu vynikajících vín. Ocenění producenti z ČR jsou uvedeni na stránkách  https://www.svcr.cz/cs/informace-ze-sveta-piwi a veškeré výsledky na https://piwi-international.org/piwi-international-wine-challenge-2022/.

V neděli dopoledne byla celá akce zakončena návštěvou vinařství Mohr-Gutting v Neustadt-Duttweiler (Obrazek 5). Zde se přítomní seznámili s ekologickým vinařstvím, které již léta pracuje s PIWI odrůdami.

ob 5: Výklad majitele ve vinařství Mohr-Gutting v Neustadt-Duttweiler

Mohr-Gutting winery

PIWI International je nyní silnou mezinárodní sítí, která je zastoupena nejen v tradičních evropských vinařských zemích, ale rozšiřuje se také do Dánska, Anglie, Švédska a dokonce i do Norska, stejně jako do USA a Kanady. Vice or PIWI International zde: https://piwi-international.org/

Zpracoval Jiří Sedlo, photography archive PIWI International