Česko

Česko2022-06-06T10:52:31+02:00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

PIWI odrůdy v Německu

V Německu bylo v roce 2022 osázeno celkem 2,049 ha TOP 10 bílými PIWI odrůdami a 1,878 ha TOP
10 modrými PIWI odrůdami. To činí celkem 3 926 ha. Další modré a bílé PIWI odrůdy se pěstují na 58
ha. Deset
Nejvýznamnějších bílých PIWI odrůd představovalo v roce 2021 necelých 970 ha and přibližně 2 050 ha v
Roce 2022, with a meziročnímu nárůstu or vice versa 1,000 ha (+112 %).

vice

November 23, 2023|

Výsledky mezinárodní soutěže vín PIWI International Wine Challenge 2023

Jiri Sedlo

The mezinárodní soutěži vín PIWI odrůd pod patronací PIWI International, která se konala 22. října ve Falci, bylo hodnoceno téměř 200 vín z 9 zemí Evropy: Německa (74), Itálie (45), Rakouska (35), Švý carska (17), České Republiky (15), Francie (3), Španělska (3), Polska (2) and Nizozemska (1).

Hodnotitleé pocházeli in Italy, Švýcarska, Rakouska and Německa.

Nejvyššího hodnocení (98 bodů) dosáhla Saphira 2021, výběr z bobulí, z České republic z vinařství Ing. Miroslav Volařík. V těsném závěsu se umístila Theia (97 bodů), slámové víno, z vinařství Nove Lune v italském Cenate Sopra. Celkem bylo medali oceněno 147 vín, z toho 8 vín velkou zlatou medalí Top Gold, 34 zlatými and 105 stříbrnými medali. Oceněná vína jasně ukazují, že s PIWI odrůdami je třeba na trhu už počí

November 11, 2023|

PIWI WINZER STAMMTISCH always on the last Monday of the month! Exception in January -> February 5th

The desire to have an opportunity for informal exchange with fellow winegrowers has already been expressed several times. There should now be a digital winemaker regulars’ table for this. We cordially invite you, themselves on the last Monday of every monthats at 6:00 p.m. for an exchange in the virtual room. The regulars' table will organized alternately by different national groupsto shed light on the diverse facets of our association.

Next digital get-together on Monday, February 5, 2024 at 6 p.m. in German with a focus on Switzerland.

Dial-up link (always remains the same)
https://us06web.zoom.us/j/86879712269?pwd=ZG4vSUtMR2Q2SC9ZbEMyb09PVW1kdz09
Meeting ID 868 7971 2269

Registration is not required.

The other regulars’ table dates as well as all dates on the subject of PIWI can be found in our Calendar on website.

August 28, 2023|

Nově schvalené PIWI odrůdy ve vinařských regionech Evropy

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo schválení nové (PIWI) odrůdy pro CHOP „Champagne“. Mezi hlavní odrůdy byla k dosavadním sedmi přidána odrůda Voltis (nová francouzská PIWI-odrůda). Povolený maximální výnos hroznů činí 15,5 t/ha.

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo oznámení o vzniku nového německého CHZO „Großräschener See“. Pěstovanými odrůdami jsou PIWI-odrůdy Solaris, Cabernet blanc, Johanniter a Pinotin. CHZO se nachází v Braniborsku u jezera Großräschen, nedaleko hranic se Saskem a poblíž Polska. Maximální výnos je stanoven na 90 hl/ha.

V Úředním věstníku EU C 230 ze dne 30. 6. 2023 vyšlo schválení nových (PIWI) odrůd pro CHZO „Pays d’Hérault“ (okolí Montpellier). Bylo zařazeno celkem 17 nových PIWI-odrůd a vyřazeno 18 už nepoužívaných starých odrůd. Nově schválené PIWI-odrůdy: Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Sauvignac B, Solaris B, Soreli B, Souvigner gris B, Vidoc N a Voltis B.

Jiří Sedlo, 18. 7. 2023

July 21, 2023|

Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ s vinaři

Ve středu 8. března proběhl ve Vinařství Volařík v Mikulově praktický seminář k PIWI odrůdám, který uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice a PIWI CZ. Jednalo se již o třetí akci na toto téma, kdy bylo cílem organizátorů informovat zejména vinohradníky take o konkrétních PIWI odrůdách, jejich vlastnostech a kvalitě odrůdových vín. Více se dozvíte z tiskové zprávy a tří přednášek.

March 17, 2023|

PIWI-odrůdy v EU and ČR – Ing. Jiří Sedlo, CSc. – PIWI International

Pohled zpet

  • menším rozsahu novodobé křížení interspecifických odrůd v Československu zahájil už v šedesátých letech minuleho století prof. frizzy
  • 80. letech vzniklo VVS Resistant, kde se tato činnost zmnohonásobila, po roce 1990 v křížení pokračují následnické organizace, rovněž vedené doc. Michlovskym.
  • roce 1991 byl založen Svaz ekologického vinohradnictví ALTERVIN (= alternativení vinařství).
  • Roce 1999 byla ve Švýcarsku založena mezinárodní organizace PIWI International sdružující vinaře a institute ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie a Maďarska; or roku 2021 se transformuje na zastřešující mezinárodní a pak na národní organizace. Dosud to jsou PIWI AT, D, CH, CZ az regional organizací v Itálii vzniká PIWI IT.
March 17, 2023|

PIWI CZ platforma per udržitelné a dynamické vinařství – Ing. František Mádl

Úvod:

> PIWI CZ vzniklo v červnu 2021 jako regionální sdružení PIWI International a de Jure i organizačně je součástí SVČR.

> K dnešku je členem zatím 9 subjektů a to jak vinařů tak vinařských odborníků – šlechtění, výuka , svazová činnost.

> Cílem je popularizace pěstování odolnějších odrůd révy vinné v ČR jak mezi vinaři tak i konzumenty.

March 17, 2023|

Jednání PIWI International ve then 11. – 13. 11. 2022 in Německu

Členové sdružení "PIWI International" z Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Polska and Nizozemska se sešli v Neustadtu an der Weinstrasse na výroční valné hromadě. Většina z nich jsou vinaři, kteří pěstují (někdy dokonce výhradně) PIWI odrůdy révy vinné.

V pátek ráno proběhlo jednání představenstva organizace a následně návštěva révové školky Rebschule Freytag, která je jedním z hlavních dodavatelů těchto rezistentních odrůd révy vinné a která účastníkům poskytla náhled do své práce a zajímavé informace o šlechtění a množení (Obrazek 1).

ob 1: Volker Freytag (vlevo) při výkladu ve svém podniku
Inspection by Volker Freytag

(more…)

November 25, 2022|

Proběhla mezinárodní southěž PIWI International Wine Challenge 2022


v německém Kappelrodeck-Waldulm proběhla 25. 10. 2022 southezvin PIWI International Wine
challenges (dříve PIWI wine award) 2022 pod patronací organizace PIWI International. Zúčastnilo se jí
celkem 185 vin z PIWI odrůd z 8 zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Česko, Polsko, Švédsko,
Francie a Belgium). Převažovala bílá vína, dále porota hodnotila 41 červených, růžová, perlivá a šumivá
vina a 7 oranžových vín. K nejčastěji hodnoceným odrůdám patřily Souvignier gris, Cabernet blanc,
Johanniter, Muscaris a Solaris, v případě červených vín pak Divico a Cabernet Cortis. Udeleno bylo 10
velkých zlatých medailí a 35 zlatých medailí, stříbrných přes 70. Vítězi jednotlivých pěti kategorií
pocházeli z Německa, Rakouska a Polska, s odrůdami Muscaris, Souvignier gris, Sauvignac and Solaris.

 

November 6, 2022|
Go to Top