Česko2022-06-06T10:52:31+02:00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

PIWI International Wine Challenge 2024

Souhrnné hodnocení mezinárodní soutěže vín PIWI International Wine Challenge 2024 je uvedeno zde:

18. Juni 2024|

Aktuální otázky ve vinohradnictví a ve šlechtění révy vinné

U příležitosti 100. výročí narození
prof. Ing. Viléma Krause, CSc.

Aktuální otázky ve vinohradnictví
a ve šlechtění révy vinné

14. – 15. srpna 2024
Zahradnická fakulta Lednice

Program:
14.8.2024 9:00 až 17:00 přednášky
aula ZF Lednice
18:30 až 24:00 společenský večer
Rytířský sál Zámek Lednice

15.8. 2024 9:00 až 16:00 exkurze

Přednášející:
Trapp Oliver – JKI Geilweilerhof
Regner Ferdinand – HBLA Klosterneuburg
Freytag Volker – Rebschule Freytag Neustadt
Khafizova Asia – VCR Rauscedo
Strack Timo – Hochschule Geisenheim University
Korpás András – Rúbaň, Slovensko
a další

Výstava vinohradnické techniky: prostranství kolem ZF
vložné 2900 Kč / 120 EUR

přihlášení zde do 5. 8. 2024

info:flajsingerovai@michlovsky.com

17. April 2024|

PIWI odrůdy v Německu

V Německu bylo v roce 2022 osázeno celkem 2 049 ha TOP 10 bílými PIWI odrůdami a 1 878 ha TOP
10 modrými PIWI odrůdami. To činí celkem 3 926 ha. Další modré a bílé PIWI odrůdy se pěstují na 58
ha. Při celkové ploše vinic v Německu 103 421 ha v roce 2022 to odpovídá podílu 3,8 %. Deset
nejvýznamnějších bílých PIWI odrůd představovalo v roce 2021 necelých 970 ha a přibližně 2 050 ha v
roce 2022, což odpovídá meziročnímu nárůstu o více než 1 000 ha (+112 %).

více

23. November 2023|

Výsledky mezinárodní soutěže vín PIWI International Wine Challenge 2023

Jiří Sedlo

Na mezinárodní soutěži vín PIWI odrůd pod patronací PIWI International, která se konala 22. října ve Falci, bylo hodnoceno téměř 200 vín z 9 zemí Evropy: Německa (74), Itálie (45), Rakouska (35), Švýcarska (17), České republiky (15), Francie (3), Španělska (3), Polska (2) a Nizozemska (1).

Hodnotitelé pocházeli z Itálie, Švýcarska, Rakouska a Německa.

Nejvyššího hodnocení (98 bodů) dosáhla Saphira 2021, výběr z bobulí, z České republiky z vinařství Ing. Miroslav Volařík. V těsném závěsu se umístila Theia (97 bodů), slámové víno, z vinařství Nove Lune v italském Cenate Sopra. Celkem bylo medailemi oceněno 147 vín, z toho 8 vín velkou zlatou medailí Top Gold, 34 zlatými a 105 stříbrnými medailemi. Oceněná vína jasně ukazují, že s PIWI odrůdami je třeba na trhu už počí

11. November 2023|

Nově schválené PIWI odrůdy ve vinařských regionech Evropy

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo schválení nové (PIWI) odrůdy pro CHOP „Champagne“. Mezi hlavní odrůdy byla k dosavadním sedmi přidána odrůda Voltis (nová francouzská PIWI-odrůda). Povolený maximální výnos hroznů činí 15,5 t/ha.

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo oznámení o vzniku nového německého CHZO „Großräschener See“. Pěstovanými odrůdami jsou PIWI-odrůdy Solaris, Cabernet blanc, Johanniter a Pinotin. CHZO se nachází v Braniborsku u jezera Großräschen, nedaleko hranic se Saskem a poblíž Polska. Maximální výnos je stanoven na 90 hl/ha.

V Úředním věstníku EU C 230 ze dne 30. 6. 2023 vyšlo schválení nových (PIWI) odrůd pro CHZO „Pays d’Hérault“ (okolí Montpellier). Bylo zařazeno celkem 17 nových PIWI-odrůd a vyřazeno 18 už nepoužívaných starých odrůd. Nově schválené PIWI-odrůdy: Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Sauvignac B, Solaris B, Soreli B, Souvigner gris B, Vidoc N a Voltis B.

Jiří Sedlo, 18. 7. 2023

21. Juli 2023|

Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ s vinaři

Ve středu 8. března proběhl ve Vinařství Volařík v Mikulově praktický seminář k PIWI odrůdám, který uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice a PIWI CZ. Jednalo se již o třetí akci na toto téma, kdy bylo cílem organizátorů informovat zejména vinohradníky také o konkrétních PIWI odrůdách, jejich vlastnostech a kvalitě odrůdových vín. Více se dozvíte z tiskové zprávy a tří přednášek.

17. März 2023|

PIWI-odrůdy v EU a ČR – Ing. Jiří Sedlo, CSc. – PIWI International

Pohled zpět

  • menším rozsahu novodobé křížení interspecifických odrůd v Československu zahájil už v šedesátých letech minulého století prof. Kraus.
  • 80. letech vzniklo VVS Resistant, kde se tato činnost zmnohonásobila, po roce 1990 v křížení pokračují následnické organizace, rovněž vedené doc. Michlovským.
  • roce 1991 byl založen Svaz ekologického vinohradnictví ALTERVIN (= alternativní vinařství).
  • roce 1999 byla ve Švýcarsku založena mezinárodní organizace PIWI International sdružující vinaře a instituce ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie a Maďarska; od roku 2021 se transformuje na zastřešující mezinárodní a pak na národní organizace. Dosud to jsou PIWI AT, D, CH, CZ a z regionálních organizací v Itálii vzniká PIWI IT.
17. März 2023|

PIWI CZ platforma pro udržitelné a dynamické vinařství – Ing.František Mádl

Úvod:

> PIWI CZ vzniklo v červnu 2021 jako regionální sdružení PIWI International a de Jure i organizačně je součástí SVČR.

> K dnešku je členem zatím 9 subjektů a to jak vinařů tak vinařských odborníků – šlechtění, výuka , svazová činnost.

> Cílem je popularizace pěstování odolnějších odrůd révy vinné v ČR jak mezi vinaři tak i konzumenty.

17. März 2023|

Jednání PIWI International ve dnech 11. – 13. 11. 2022 v Německu

Členové sdružení „PIWI International“ z Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Polska a Nizozemska se sešli v Neustadtu an der Weinstraße na výroční valné hromadě. Většina z nich jsou vinaři, kteří pěstují (někdy dokonce výhradně) PIWI odrůdy révy vinné.

V pátek ráno proběhlo jednání představenstva organizace a následně návštěva révové školky Rebschule Freytag, která je jedním z hlavních dodavatelů těchto rezistentních odrůd révy vinné a která účastníkům poskytla náhled do své práce a zajímavé informace o šlechtění a množení (Obrázek 1).

Obr. 1: Volker Freytag (vlevo) při výkladu ve svém podniku
Besichtigung bei Volker Freytag

(mehr …)

25. November 2022|
Nach oben