Česko

Česko2022-06-06T10:52:31+02:00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

Vlaky pojmenované podle odrůd PIWI

Česká republika se dělí na 14 krajů, jedním z nich je Jihomoravský kraj. V tomto regionu se nachází přibližně 94 % z 18 tisíc hektarů vinic v zemi. Kraj se rozhodl od roku 2022 postupně nakoupit 37 nových vlaků od společnosti Škoda Group a pojmenovat je podle zde pěstovaných odrůd révy vinné. V České republice je pro výrobu jakostního vína povoleno celkem 61 odrůd révy vinné, z toho 13 odrůd PIWI. Z nových vlaků ponesou 4 názvy odrůd PIWI: Hibernal, Erilon, Malverina a Savilon. Na fotografiích jsou první vlaky PIWI již na cestě regionem.

Jiří Sedlo

Zug Savilon (Foto Zugführer Michal Špak)
Foto: Zugführer Michal Špak
Zug Malverina (Foto David Brychta)
Foto: David Brychta

7. April 2023|

Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ s vinaři

Ve středu 8. března proběhl ve Vinařství Volařík v Mikulově praktický seminář k PIWI odrůdám, který uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice a PIWI CZ. Jednalo se již o třetí akci na toto téma, kdy bylo cílem organizátorů informovat zejména vinohradníky také o konkrétních PIWI odrůdách, jejich vlastnostech a kvalitě odrůdových vín. Více se dozvíte z tiskové zprávy a tří přednášek.

více
17. März 2023|

PIWI-odrůdy v EU a ČR – Ing. Jiří Sedlo, CSc. – PIWI International

Pohled zpět

  • menším rozsahu novodobé křížení interspecifických odrůd v Československu zahájil už v šedesátých letech minulého století prof. Kraus.
  • 80. letech vzniklo VVS Resistant, kde se tato činnost zmnohonásobila, po roce 1990 v křížení pokračují následnické organizace, rovněž vedené doc. Michlovským.
  • roce 1991 byl založen Svaz ekologického vinohradnictví ALTERVIN (= alternativní vinařství).
  • roce 1999 byla ve Švýcarsku založena mezinárodní organizace PIWI International sdružující vinaře a instituce ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie a Maďarska; od roku 2021 se transformuje na zastřešující mezinárodní a pak na národní organizace. Dosud to jsou PIWI AT, D, CH, CZ a z regionálních organizací v Itálii vzniká PIWI IT.
Prednaska-Sedlo.pdf
17. März 2023|

PIWI CZ platforma pro udržitelné a dynamické vinařství – Ing.František Mádl

Úvod:

> PIWI CZ vzniklo v červnu 2021 jako regionální sdružení PIWI International a de Jure i organizačně je součástí SVČR.

> K dnešku je členem zatím 9 subjektů a to jak vinařů tak vinařských odborníků – šlechtění, výuka , svazová činnost.

> Cílem je popularizace pěstování odolnějších odrůd révy vinné v ČR jak mezi vinaři tak i konzumenty.

Prednaska Ing.František Mádl
17. März 2023|

PIWI ODRŮDY Z VINSELEKT – ŠSV PERNÁ Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Graifk Michlovsky
Prednaska-Michlovsky.pdf
17. März 2023|

Registrace nizozemského CHOP „De Voerendaalse Bergen“

V Úředním věstníku EU C 444 z 23. 11. 2022 vyšlo oznámení EK 2022/C 444/09 o registraci CHOP De Voerendaalse Bergen v Nizozemsku pro výrobu vína a jakostního šumivého vína. Minimální skutečný obsah alkoholu je stanoven v rozmezí 9,5 až 11,0 % obj., v závislosti na druhu výrobku. Maximální výnos z hektaru je stanoven na 55-85 hektolitrů, podle odrůdy. Odrůd je celkem 9, z toho 2 PIWI – Monarch  a Solaris. Modrý Monarch má stanoven maximální výnos 75 hl/ha, bílý Solaris 55 hl/ha. Celková plocha nového CHOP činí přibližně 900 ha a nachází se v okolí města Voerendaal.

Úřední věstník EU C 444 z 23. 11. 2022, Jiří Sedlo

4. Dezember 2022|

Jednání PIWI International ve dnech 11. – 13. 11. 2022 v Německu

Členové sdružení „PIWI International“ z Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Polska a Nizozemska se sešli v Neustadtu an der Weinstraße na výroční valné hromadě. Většina z nich jsou vinaři, kteří pěstují (někdy dokonce výhradně) PIWI odrůdy révy vinné.

V pátek ráno proběhlo jednání představenstva organizace a následně návštěva révové školky Rebschule Freytag, která je jedním z hlavních dodavatelů těchto rezistentních odrůd révy vinné a která účastníkům poskytla náhled do své práce a zajímavé informace o šlechtění a množení (Obrázek 1).

Obr. 1: Volker Freytag (vlevo) při výkladu ve svém podniku
Besichtigung bei Volker Freytag

(mehr …)

25. November 2022|

Proběhla mezinárodní soutěž PIWI International Wine Challenge 2022


V německém Kappelrodeck-Waldulm proběhla 25. 10. 2022 soutěž vín PIWI International Wine
Challenge (dříve PIWI Weinpreis) 2022 pod patronací organizace PIWI International. Zúčastnilo se jí
celkem 185 vín z PIWI odrůd z 8 zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Česko, Polsko, Švédsko,
Francie a Belgie). Převažovala bílá vína, dále porota hodnotila 41 červených, růžová, perlivá a šumivá
vína a 7 oranžových vín. K nejčastěji hodnoceným odrůdám patřily Souvignier gris, Cabernet blanc,
Johanniter, Muscaris a Solaris, v případě červených vín pak Divico a Cabernet Cortis. Uděleno bylo 10
velkých zlatých medailí a 35 zlatých medailí, stříbrných přes 70. Vítězi jednotlivých pěti kategorií
pocházeli z Německa, Rakouska a Polska, s odrůdami Muscaris, Souvignier gris, Sauvignac a Solaris.

 

Přečtěte si více
6. November 2022|

Aktuální situace výsadeb PIWI odrůd v ČR

Podkladem pro tento materiál jsou souhrnná data registru vinic k 31. 7. 2022, za jejichž poskytnutí autor tímto ÚKZÚZ děkuje.

Ke konci vinařského hospodářské- ho roku 2021/2022 se v Česku nacházelo přes 17 900 ha vinic osázených téměř 72,6 mil. keřů révy, což v průměru znamená 4 000 ks na hektar. Nebo vyjádřeno jinak: Na každý keř připa- dá 2,5 m2. Z toho vyplývá, že staré výsadby vesponu3×1ms3333keřinahektarpři výsadbě, a chybějícími keři po pár letech „péče“ o ně, jsou dávnou minulostí. K za- hušťování výsadeb zatím dochází stále, což potvrzují i výsadby PIWI odrůd, které patří k těm nejnovějším. V současnosti je jich už téměř 900 ha (895,999 ha), tedy rovných 5 %. Podle evidence je v republice 4,18 mil. keřů PIWI odrůd, takže každý má v prů- měru 2,14 m2 prostoru půdy. Průměrně se tedy vysazují v počtu 4 665 ks/ha. Vývoj plochy PIWI odrůd od roku 2012 vyjadřuje přibližně přímka růstu (Obrázek 1). Za po- sledních deset let se plocha zpětinásobila.

Přečtěte si více
2. November 2022|

Registrace nizozemského CHOP Rivierenland

V Úředním věstníku EU C 315 z 19. 8. 2022 vyšlo oznámení EK 2022/C 315/06 o registraci CHOP  Rivierenland v Nizozemsku pro výrobu vína, šumivého a perlivého vína a vína ze zaschlých hroznů. Minimální skutečný obsah alkoholu je stanoven v rozmezí 5 až 12 % obj., v závislosti na druhu výrobku. Maximální výnos z hektaru je stanoven na 40-60 hektolitrů, podle odrůdy. Odrůdy jsou výhradně PIWI, celkem je jich 14, převažují německé, 4 jsou švýcarské. Konkrétně jsou to následující bílé PIWI odrůdy: Cabernet blanc, Johanniter, Merzling, Muscaris, Sauvignac, Solaris, Souvignier gris a Villaris. Z modrých PIWI odrůd to jsou Cabaret noir, Cabernet Cantor, Cabernet Cortis, Monarch, Pinotin a Regent.

 

Úřední věstník EU C 315 z 19. 8. 2022; Jiří Sedlo

 

11. September 2022|
Nach oben