Česko

Česko2022-06-06T10:52:31+02:00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

Actuální otázky vinohradnictví e šlechtění révy vinné

U příležitosti 100. výročí narození
prof. Ing. Viléma Krause, CSc.

Actuální otázky e vinohradnictví
e ve šlechtění révy vinné

14-15a srpna 2024
Zahradnická fakulta Lednice

Programma:
14 agosto 2024 dalle 9:00 alle 17:00 přednášky
auditorium ZF Lednice
dalle 18:30 a mezzanotte
Rytířský sál Zámek Lednice

15.8. 2024 dalle 9:00 alle 16:00

Premessa:
Trapp Oliver – JKI Geilweilerhof
Regner Ferdinand – HBLA Klosterneuburg
Freytag Volker – Vivaio della vite Freytag Neustadt
Khafizova Asia – Videoregistratore Rauscedo
Strack Timo – Università di Geisenheim
Korpás András – Rúbaň, Slovenia
a další

Výstava vinohradnické techniky: prostranství kolem ZF
Vallo 2900 Kč / 120 EUR

pubblicato il 5 agosto 2024

informazioni:flajsingerovai@michlovsky.com

17 aprile 2024|

PIWI odrůdy v Německu

Německu bylo in roce 2022 osázeno celkem 2.049 ha TOP 10 bílými PIWI odrůdami a 1.878 ha TOP
10 modrými PIWI odrůdami. Fino a 3 926 ettari. Další modré a bílé PIWI odrůdy se pěstují na 58
ah. Deset
Nejvýznamnějších bílých PIWI odrůd představovalo in roce 2021 necelých 970 ha e přibližně 2 050 ha in
Roce 2022, con un meziročnímu nárůstu o viceversa 1.000 ha (+112 %).

vice

23 novembre 2023|

Výsledky mezinárodní soutěže vín PIWI International Wine Challenge 2023

Jiri Sedlo

Il mezinárodní soutěži vín PIWI odrůd pod patronací PIWI International, která se konala 22. října ve Falci, bylo hodnoceno téměř 200 vín z 9 zemí Evropy: Německa (74), Itálie (45), Rakouska (35), Švý carska (1 7) , České Republiky (15), Francie (3), Španělska (3), Polska (2) e Nizozemska (1).

Hodnotitleé pocházeli in Italia, Švýcarska, Rakouska e Německa.

Nejvyššího hodnocení (98 bodů) dosáhla Saphira 2021, výběr z bobulí, z České Republic z vinařství Ing. Miroslav Volařík. V těsném závěsu se umístila Theia (97 bodů), slámové víno, z vinařství Nove Lune v italském Cenate Sopra. La medaglia ottenuta è stata di 147 vittorie, tra cui 8 vittorie consecutive, la medaglia d'oro Top, 34 zlatými e 105 stříbrnými medaglia. L'immagine di un vino è una cosa che deve essere fatta con PIWI sul posto di lavoro

11 novembre 2023|

Nově schvalené PIWI odrůdy ve vinařských regionech Evropy

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo schválení nové (PIWI) odrůdy pro CHOP „Champagne“. Mezi hlavní odrůdy byla k dosavadním sedmi přidána odrůda Voltis (nová francouzská PIWI-odrůda). Povolený maximální výnos hroznů činí 15,5 t/ha.

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo oznámení o vzniku nového německého CHZO „Großräschener See“. Pěstovanými odrůdami jsou PIWI-odrůdy Solaris, Cabernet blanc, Johanniter a Pinotin. CHZO se nachází v Braniborsku u jezera Großräschen, nedaleko hranic se Saskem a poblíž Polska. Maximální výnos je stanoven na 90 hl/ha.

V Úředním věstníku EU C 230 ze dne 30. 6. 2023 vyšlo schválení nových (PIWI) odrůd pro CHZO „Pays d’Hérault“ (okolí Montpellier). Bylo zařazeno celkem 17 nových PIWI-odrůd a vyřazeno 18 už nepoužívaných starých odrůd. Nově schválené PIWI-odrůdy: Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Sauvignac B, Solaris B, Soreli B, Souvigner gris B, Vidoc N a Voltis B.

Jiří Sedlo, 18. 7. 2023

21 luglio 2023|

Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ con vinaři

Ve středu 8. Března proběhl ve vinařství volařík v mikulově practice k piwi odrůdám, který uspořádal ústřední e zkušební ústav zemědělský (úkzúz) ve spolupráco colu colver Jednalo se již o tretí akci na toto téma, kdy bylo cílem organizátorů informovat zejména vinohradníky take o konkrétních PIWI odrůdách, jejich vlastnostech e kvalitě odrůdových vín. Více se dozvíte z tiskové zprávy e tří přednášek.

17 marzo 2023|

PIWI-odrůdy contro UE e ČR – Ing. Jiří Sedlo, CSc. – PIWI Internazionale

Pohled zpet

  • menším rozsahu novodobé křížení interspecifických odrůd v Československu zahájil už v šedesátých letech minuleho rubato prof. crespo
  • 80. letech vzniklo VVS Resistant, kde se tato činnost zmnohonásobila, po roce 1990 v křížení pokračují následnické organizace, rovněž vedené doc. Michlovsky.
  • roce 1991 byl založen Svaz ekologického vinohradnictví ALTERVIN (= alternativení vinařství).
  • Roce 1999 byla ve Švýcarsku založena mezinárodní organizace PIWI International sdružující vinaře a Institute ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie a Maďarska; o roku 2021 se transformuje na zastřešující mezinárodní a pak na národní organizace. Dosud to jsou PIWI AT, D, CH, CZ az regional organizací v Itálii vzniká PIWI IT.
17 marzo 2023|

PIWI CZ platform per udržitelné a dynamické vinařství – Ing. František Mádl

Uvod:

> PIWI CZ vzniklo v červnu 2021 jako regionální sdružení PIWI International e de Jure e organizačně je součástí SVČR.

> K dnešku je členem zatím 9 subjektů a to jak vinařů tak vinařských odborníků – šlechtění, výuka , svazová činnost.

> Cílem je popularizace pěstování odolnějších odrůd révy vinné v ČR jak mezi vinaři tak i konzumenty.

17 marzo 2023|

Jednání PIWI International ve poi 11. – 13. 11. 2022 a Německu

Členové sdružení "PIWI International" di Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Polska e Nizozemska sešli v Neustadtu an der Weinstrasse na výroční valné hromadě. Většina z nich jsou vinaři, kteří pěstují (někdy dokonce výhradně) PIWI odrůdy révy vinné.

V pátek ráno proběhlo jednání představenstva organizace a následně návštěva révové školky Rebschule Freytag, která je jedním z hlavních dodavatelů těchto rezistentních odrůd révy vinné a která účastníkům poskytla náhled do své práce a zajímavé informace o šlechtění a množení (Obrazek 1).

ob 1: Volker Freytag (vlevo) při výkladu ve svém podniku
Ispezione di Volker Freytag

(altro…)

25 novembre 2022|
Vai all'inizio