Česko

Česko2022-06-06T10:52:31+02:00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

Francie: Plocha biovinic se stale zvětšuje

Certifikováno je 17 % plochy francouzských vinic nebo se nachází v přechodu na ekologické vinohradnictví. Uvádí to agentura Agence Bio ve své výroční zprávě o údajích za rok 2020. Tento podíl
představuje necelých 140 000 ha vinic a téměř 10 000 vinohradnických podniků. Po několika letech stagnace se konverze daří. V roce 2020 byla zahájena konverze na 26 500 ha. V regionu Occitanie se nachází největší plocha ekologických vinic (certifikovaných a v přechodném období) s více než 51 000 ha. Na druhou stranu, ve vztahu k celkové ploše regionálních vinic je Korsika nejvíce ekologickým regionem ve Francii s 28,3 % plochy biovinic.
Farm Europe/JS

March 25, 2022|

Burgundy defined by cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2035

BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) představil 10. února v Beaune „Objectif climat“. Aneb jak bude toto odvětví přispívat k dosažení mezinárodních cílů uhlíkové neutrality. Změřit, snížit a neutralizovat: to je metoda, která by měla vést burgundská vína na cestě k dekarbonizaci. Rovnice je relativně jednoduchá: cílem je snížit emise skleníkových plynů do roku 2035 z 380 000 t CO2 ekv. na úroveň odhadovanou na 150 000 t CO2 ekv., tj. snížení o cca 60 %.
Farm Europe/JS

March 25, 2022|

Francouzští kandidáti na post prezidenta: žádné pesticides a uhlíková daň

Francie se připravuje na prezidentské volby, které proběhnou v termínu 10. – 24. 4. 2022.
Proti současnému prezidentovi Emmanuelu Macronovi se postaví řada dalších kandidátů, z nichž většina má pro případ svého zvolení připravenu i strategii pro další budoucnost francouzského zemědělského sektoru. Za Zelené na post prezidenta kandiduje Yannick Jadot, ten do svého programu zařadil návrh na úplný zákaz používání pesticidů ve Francii do roku 2030 i zavedení nulového DPH na produkci ekologického zemědělství. Kandidátkou za socialisty je Anne Hidalgová, která se zavázala zasadit o zákaz používání glyfosátu a neonikotinoidů, a to během prvních 100 dní svého případného funkčního období. Kandidát krajní pravice Éric Zemmour má v plánu, podobně jako současný prezident Emmanuel Macron, v případě svého zvolení zavádět uhlíkovou daň na evropských hranicích.
Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu, www.foodnet.cz, 16. 3. 2022

March 25, 2022|

Norsko vypsalo nabídkové řízení na dovozní kvótu per PIWI z Rakouska.

Norský státní alkoholový monopol Vinmonopolet poprvé vypisuje výběrové řízení na dovozní kvótu pro rakouská PIWI vína. Na tento přísně regulovaný trh lze dovážet vína pouze s povolením a na žádost. Do konce března mohou rakouští vinaři přihlašovat svá PIWI vína odrůd Cabernet blanc, Donauriesling a Donauveltliner ročníku 2021. Vybraná vína budou ve státních obchodech k dostání od září.
Dostupné množství vína, o které Vinmonopolet v Rakousku požádal, je v současné době stále malé. Na 21 hektarech se pěstuje Cabernet blanc, na 54 hektarech Donauriesling a na 31 hektarech Donauveltliner. Význam PIWI odrůd však neustále roste.

Zdroj: Austria Wine Marketing, 25. 2. 2022, JS

March 25, 2022|

Historický vývoj a nynější význam PIWI-odrůd

DVOJITÝ NÁVRAT
• Od ekologického vinohradnictví přes chemizaci zpět k ekologickému vinohradnictví
• Od evropské révy vinné přes přímoplodné hybridy zpět k evropské révě
Jiří Sedlo, Valtice 14.2.2020

Historicky vyvoj a vyznam PIWI odrud

February 28, 2022|

International PIWI Wine Award: Mimořádný úspěch moravských vinařů

Jiří Sedlo, PIWI Internationalpiwi logo-Wine Award-2021-607 × 464

V letošním 11. ročníku
International PIWI Wine Award 2021 (dříve PIWIWine price) soutěžilo 443 vzorků vín or 187 vinařů ze 16 zemí. Z Česka pocházelo jen 14 vzorků od čtyř vinařů, ale všechny obdržely medaile, obdobně jako všechny tři vzorky od jediného slovenského vinaře (Tabulka 1). Per jistotu je vhodné uvést, že v porotě nebyl nikdo z ČR ani SR. Celkem bylo uděleno 37 velkých zlatých medailí, dále 174 zlatých a 178 stříbrných medailí.

(more…)

November 15, 2021|

První pracovní setkání členů PIWI CZ

Dne 13. 9. 2021 proběhlo v Lednici na Mendelově univerzitě Brno, Zahradnické fakultě v Lednici od 9:30 do 12:30 první setkání regionálního sdružení PIWI CZ. Ústav vinohradnictví a vinařství ZF v rámci své výzkumné činnosti sleduje a vyhodnocuje na pokusné vinici o výměře asi 4 ha odrůdy a novošlechtění révy vinné s cílem vybrat nejvhodnější kandidáty pro vinařskou praxi. Součástí vinice je i udržování genofondu révy.

Prof. Pavel Pavloušek podrobně provedl přítomné vinicí a předvedl již v tuzemské i zahraniční praxi pěstované PIWI odrůdy, dále podnožové a pěstitelské pokusy. V sortimentu se nachází již v některé zemi registrované PIWI odrůdy, včetně stolních a zkoušených nových semenáčů, či už naroubovaných kandidátů na odrůdu, celkem jde o stovky různých rostlin. Z podnožových pokusů jsou sledovány nejčastěji pěstované podnože, zastoupeny jsou ale i u nás málo používané podnože Ferkal a Paulsen, které podporují jak odolnost k „vápnu“ tak kvalitu hroznů.

pokračovat ve čtení

September 18, 2021|

Jednání o PIWI odrůdách a jejich degustace v Oblekovicích 16. 8. 2021

Jiří Sedlo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), konkrétně ředitelé odborných sekcí Ing. Jiří Urban a Ing. Miroslav Florián, zorganizoval v pondělí 16.8.2021 jednání o PIWI odrůdách révy vinné v ČR včetně jejich degustace, na které sezval přes třicet zainteresovaných osob. Jednání a degustace se zúčastnili producenti vína z PIWI odrůd, kteří se představili i vlastními vzorky vín, například vinaři Zapletal z Valtic, Plaček z Moravských Bránic, Volařík z Mikulova a Válkovi z Nosislavi. Většina předložených vzorků pocházela ze sklepa ÚKZÚZ Oblekovice a z Vinselektu Michlovský. Celé jednání uvedla přednáška Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., dr. h. c., který představil nedávnou historii, současnost a možnou budoucnost šlechtění PIWI odrůd révy dříve v podniku Resistant Velké Bílovice a následně ve Vinselektu Michlovský. Odborná přednáška přítomné velmi zaujala a plynule navázala diskuze o budoucnosti interspecifických odrůd révy v ČR. Aktivně se jí mimo jiné a již výše uvedené vinaře a organizátory z ÚKZÚZ zúčastnili Ing. Václav Hlaváček, CSc., viceprezident Agrární komory ČR a předseda AK Jihomoravského kraje, dále předseda dozorčí rady Svazu vinařů ČR, člen představenstva PIWI International a předseda PIWI CZ Ing. František Mádl, viceprezident PIWI International Ing. Jiří Sedlo, CSc., ředitel Střední vinařské školy Valtice Ing. Tomáš Javůrek, prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. z Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU, ředitel Znovínu Znojmo, a.s. Ing. Pavel Vajčner, emeritní ředitel ÚKZÚZ RNDr. Jaroslav Staňa, a řada dalších. Celkem bylo prezentováno přibližně 40 vzorků vín.

Po delší diskuzi dospěli účastníci k následujícím závěrům:

  • ČR má dlouhodobou tradici ve šlechtění odrůd, s počátky ještě před zakladatelem genetiky G. J. Mendelem, u révy vinné patří v současnosti na přední místa ve světě.

  • Několik dalších perspektivních českých PIWI odrůd nové generace (s převahou vitis vinifera v genetickém základu odrůd, která určuje i chuťové vlastnosti blízké očekáváním evropským spotřebitelům) je již před ukončením registračního řízení v ÚKZÚZ.

  • V ČR je nutné pro další rozvoj vinařství podpořit nové, již registrované odrůdy, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám, a to především podporou jejich výsadby, ale i prodeje vín z nich získaných. Je to v souladu s cíli, které si stanovila EU do budoucna. S klasickými odrůdami, bez ohledu na rezidua pesticidů, bude uhlíková stopa vína vždy vyšší a jeho kvalita bude i v případě biovína pouze srovnatelná s novými PIWI odrůdami. Oproti většině zemědělských plodin je réva díky odolnějším odrůdám na ekologizaci připravena, je ale třeba podpořit výměnu části odrůd. Podíl PIWI odrůd ve vinicích ČR (4,1 %) patří k nejvyšším v Evropě. Bohužel zatím se pěstují z většiny zahraniční odrůdy, ačkoliv naše jsou minimálně srovnatelné a rozšiřují se v zahraničí.

  • Podpora PIWI odrůd by měla být chápána jako „startovné“ v prvních letech zavádění nové společné zemědělské politiky EU (SZP). Po ukázání výhod těchto nových odrůd a prosazení se jejich vín na trhu, již nebude nutná, protože jsou konkurenceschopné.

  • Tato podpora by měla být zavedena v rámci nové SZP i pro ostatní plodiny, mimo rozpočty stávajících společných organizací trhu (SOT) jednotlivými komoditami. To znamená nárokovou podporu za jasných pravidel stanovených pro celou EU, mimo SOT, ale v rámci SZP jako vícenáklady pro zavedení nové SZP, za omezení zemědělců směrem k ekologii.

K naplnění těchto cílů je třeba co nejdříve vyzvat MZe ČR, ale i Evropskou komisi a Evropský parlament.

Bližší informace k PIWI odrůdám: Ing. František Mádl, fmadl1917@gmail.com,

https://piwi-international.org/

Foto: Část účastníků jednání

PIWI degustace JS

August 21, 2021|

První prezenční jednání PIWI CZ

On June 8th, 2021 se uskutečnilo ve Velkých Bílovicích první prezenční jednání členů regionálního sdružení PIWI CZ, které bude působit v organizační struktuře Svazu vinařů České republiky.

Sdružení vzniklo letos v březnu, prohlášení o vzniku podepsalo 8 zakládajících členů a schválilo představenstvo SV ČR. Tímto aktem bylo navázáno na činnost Mendelovy univerzity v Brně a Vědecko-výrobního sdružení Resistant Velké Bílovice, které zahájilo již v roce 1986 první výsadby pokusných výsadby pokusných výsadby pokusných výsadby všněkůnic Piwi, všněvích vinšušdý Uk.

(more…)

June 15, 2021|

PIWI odrůdy a jejich plocha v Německu a ve Švýcarsku

Jiří Sedlo, PIWI International

Většina plochy vinic světa s novodobými PIWI odrůdami, které vznikaly od poloviny minulého století, se nachází v Evropě. Státy s největší plochou těchto odrůd jsou bezesporu Maďarsko a Německo. Zatímco v Maďarsku pěstování PIWI-odrůd ustrnulo na dříve vyšlechtěných maďarských odrůdách, v Německu v posledních desetiletích probíhá dynamický rozvoj včetný dalšního. To platí i pro Švýcarsko, Rakousko a Česko.

pokračovat ve čtení

May 7, 2021|
Go to Top