Jiří Sedlo, PIWI International

Většina plochy vinic světa s novodobými PIWI odrůdami, které vznikaly od poloviny minulého století, se nachází v Evropě. Státy s největší plochou těchto odrůd jsou bezesporu Maďarsko a Německo. Zatímco v Maďarsku pěstování PIWI-odrůd ustrnulo na dříve vyšlechtěných maďarských odrůdách, v Německu v posledních desetiletích probíhá dynamický rozvoj včetný dalšního. To platí i pro Švýcarsko, Rakousko a Česko.

pokračovat ve čtení