Jiří Sedlo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), konkrétně ředitelé odborných sekcí Ing. Jiří Urban a Ing. Miroslav Florián, zorganizoval v pondělí 16.8.2021 jednání o PIWI odrůdách révy vinné v ČR včetně jejich degustace, na které sezval přes třicet zainteresovaných osob. Jednání a degustace se zúčastnili producenti vína z PIWI odrůd, kteří se představili i vlastními vzorky vín, například vinaři Zapletal z Valtic, Plaček z Moravských Bránic, Volařík z Mikulova a Válkovi z Nosislavi. Většina předložených vzorků pocházela ze sklepa ÚKZÚZ Oblekovice a z Vinselektu Michlovský. Celé jednání uvedla přednáška Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., dr. h. c., který představil nedávnou historii, současnost a možnou budoucnost šlechtění PIWI odrůd révy dříve v podniku Resistant Velké Bílovice a následně ve Vinselektu Michlovský. Odborná přednáška přítomné velmi zaujala a plynule navázala diskuze o budoucnosti interspecifických odrůd révy v ČR. Aktivně se jí mimo jiné a již výše uvedené vinaře a organizátory z ÚKZÚZ zúčastnili Ing. Václav Hlaváček, CSc., viceprezident Agrární komory ČR a předseda AK Jihomoravského kraje, dále předseda dozorčí rady Svazu vinařů ČR, člen představenstva PIWI International a předseda PIWI CZ Ing. František Mádl, viceprezident PIWI International Ing. Jiří Sedlo, CSc., ředitel Střední vinařské školy Valtice Ing. Tomáš Javůrek, prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. z Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU, ředitel Znovínu Znojmo, a.s. Ing. Pavel Vajčner, emeritní ředitel ÚKZÚZ RNDr. Jaroslav Staňa, a řada dalších. Celkem bylo prezentováno přibližně 40 vzorků vín.

Po delší diskuzi dospěli účastníci k následujícím závěrům:

  • ČR má dlouhodobou tradici ve šlechtění odrůd, s počátky ještě před zakladatelem genetiky G. J. Mendelem, u révy vinné patří v současnosti na přední místa ve světě.

  • Několik dalších perspektivních českých PIWI odrůd nové generace (s převahou vitis vinifera v genetickém základu odrůd, která určuje i chuťové vlastnosti blízké očekáváním evropským spotřebitelům) je již před ukončením registračního řízení v ÚKZÚZ.

  • V ČR je nutné pro další rozvoj vinařství podpořit nové, již registrované odrůdy, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám, a to především podporou jejich výsadby, ale i prodeje vín z nich získaných. Je to v souladu s cíli, které si stanovila EU do budoucna. S klasickými odrůdami, bez ohledu na rezidua pesticidů, bude uhlíková stopa vína vždy vyšší a jeho kvalita bude i v případě biovína pouze srovnatelná s novými PIWI odrůdami. Oproti většině zemědělských plodin je réva díky odolnějším odrůdám na ekologizaci připravena, je ale třeba podpořit výměnu části odrůd. Podíl PIWI odrůd ve vinicích ČR (4,1 %) patří k nejvyšším v Evropě. Bohužel zatím se pěstují z většiny zahraniční odrůdy, ačkoliv naše jsou minimálně srovnatelné a rozšiřují se v zahraničí.

  • Podpora PIWI odrůd by měla být chápána jako „startovné“ v prvních letech zavádění nové společné zemědělské politiky EU (SZP). Po ukázání výhod těchto nových odrůd a prosazení se jejich vín na trhu, již nebude nutná, protože jsou konkurenceschopné.

  • Tato podpora by měla být zavedena v rámci nové SZP i pro ostatní plodiny, mimo rozpočty stávajících společných organizací trhu (SOT) jednotlivými komoditami. To znamená nárokovou podporu za jasných pravidel stanovených pro celou EU, mimo SOT, ale v rámci SZP jako vícenáklady pro zavedení nové SZP, za omezení zemědělců směrem k ekologii.

K naplnění těchto cílů je třeba co nejdříve vyzvat MZe ČR, ale i Evropskou komisi a Evropský parlament.

Bližší informace k PIWI odrůdám: Ing. František Mádl, fmadl1917@gmail.com,

https://piwi-international.org/

Foto: Část účastníků jednání

PIWI degustace JS