Silné infection plísní révy ve vinařství v řadě evropských zemí

V důsledku klimatických změn se vinařství v řadě evropských zemí stale více potýká s problem extrémních výkyvů počasí. Důsledkem JSOU NA Jedné Straně Více Či Méně dlouhé Fáze Sucha (Viz Ročníky 2015, 2019 A 2020) A na Druhé Straně - Stejně Jako v Minulém Roce - Dlouhé fáze vydatných a dlouhodobé Vysoké Vlhkosti vzduchu. Ten druhý případ způsobil v loňském roce, zejména ve vinařských regionech střední a jižní Evropy (například ve Švýcarsku, v oblastech Jura, Champagne, Burgundsko, Bordeaux, v Jižním Tyrolsku) a ve všech vinařských oblastech Německa, že se potýkalo mnoho vinic s těžkými infekcemi Plísně révy av některých případech s extremeními ztrátami výnosů. Některé vinice nebyly technikou průjezdné, so ztěžovalo provádění nezbytných opatření na ochranu rostlin. Neustálé projíždění vinicemi ničí půdu, vede k nebezpečné jízdě za mokra a ke zvýšené spotřebě paliva. Jako omyvatelný kontaktní prostředek neposkytují měďnaté přípravky dostatečnou ochranu před infekcí plísní révy v letech s dlouhotrvajícími srážkami. Zejména je třeba zohlednit udržitelnou ochranu půdy. Zvláště ekologické vinohradnictví čelí v takových letech velké výzvě.

pokračovat ve čtení