Silné infekce plísní révy ve vinařství v řadě evropských zemí

V důsledku klimatických změn se vinařství v řadě evropských zemí stále více potýká s problémem extrémních výkyvů počasí. Důsledkem jsou na jedné straně více či méně dlouhé fáze sucha (viz ročníky 2015, 2018, 2019 a 2020) a na druhé straně – stejně jako v minulém roce – dlouhé fáze vydatných srážek a dlouhodobé vysoké vlhkosti vzduchu. Ten druhý případ způsobil v loňském roce, zejména ve vinařských regionech střední a jižní Evropy (například ve Švýcarsku, v oblastech Jura, Champagne, Burgundsko, Bordeaux, v Jižním Tyrolsku) a ve všech vinařských oblastech Německa, že se potýkalo mnoho vinic s těžkými infekcemi plísně révy a v některých případech s extrémními ztrátami výnosů. Některé vinice nebyly technikou průjezdné, což ztěžovalo provádění nezbytných opatření na ochranu rostlin. Neustálé projíždění vinicemi ničí půdu, vede k nebezpečné jízdě za mokra a ke zvýšené spotřebě paliva. Jako omyvatelný kontaktní prostředek neposkytují měďnaté přípravky dostatečnou ochranu před infekcí plísní révy v letech s dlouhotrvajícími srážkami. Zejména je třeba zohlednit udržitelnou ochranu půdy. Zvláště ekologické vinohradnictví čelí v takových letech velké výzvě.

pokračovat ve čtení