comedy v části víno Česku připomíná, že alespoň jedno opatření a (5 % výdajů) by mělo byt zaměřeno n / A ochranu životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, zlepšení udržitelnosti výrobních systémů a procesů, snížení dopadu odvětví vína na životní prostředí, úspory energie a zlepšení celkové energetické účinnosti odvětví vina. Z planu podle Komise noní zcela jasné, jak toho chce ČR dosahnout. Zde se podle meho názoru přímo nabízí podpořit PIWI odrůdy.

 

Podporou PIWI odrůd se dosahuje:

Ochrana životního prostředí

O Úspora až 80 % přípravků na ochranu rostlin

O Redukce průjezdů vinicí traktorem minimalálně o 40 %


reakce na změnu klimatu

O Snížením používání traktoru se snižuje stopa CO2 jednak přímo nevipouštěním výfukových plynů, ale i nepřímo nižším podílem potřeby traktoru a postřikovače na acre vinice, tudíž nižším požadavkem na jejich výrobní počet

Zlepšení udržitelnosti

O Z dlouhodobého hlediska jsou PIWI odrůdy ekonomičtější i ekologičtější

O Snížením průjezdů traktorem se snižuje utužení půdy ve vinici


Úspora energie a zlepšení energetické účinnosti odvětví vina

O Úsporou až 80 % přípravků na ochranu rostlin se šetří energie na jejich výrobu

O Redukcí průjezdů se snižuje energie potřebná na výrobu aplikační techniky, na pohonné hmoty a lidská práce

Při ekologickém vinohradnictví s klasickými odrůdami se oproti IP zvyšuje počet průjezdů řádkem vinice za rok o 0.8 (doring, 2022), kdežto v případě PIWI odrůd se naopak snižuje o 4 až 5. Průměrna potřeba energie na litr vina činí 0.6 kWh/l. Jenom u nafty činí průměr 229 l/ha. Uhlíková stopa na litr Vína činí 0.5 to 2 kg CO2 (Durner a friend, 2022), nejvíce se na ní podílí obaly vina (43 %) a pak produkce hroznů (22 %).

Ekologické vinohradnictví s využitím PIWI odrůd je dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí i ekonomického, potřebuje ale "nastartovat". Už desítky let se točí v začarovaném kruhu, kdy spotřebitelé tvrdí, že nemohou ochutnat vino z PIWI odrůd proto, že na trhu nejsou, a naopak producenti že je nemohou pěstovat, protože o ně na trhu není zájem. Situaci by vyřešilo jednorázové "startovné" při výsadbě, například ve výši 20 tisíc Kč/ha.


engineer
Jiří Sedlo, CSc.