comédie v části víno Česku připomíná, že alespoň jedno opatření a (5 % výdajů) par mělo byt zaměřeno n / a ochranu životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, zlepšení udržitelnosti výrobních systémů a procesů, snížení dopadu odvětví vína na životní prostředí, úspory energie a zlepšení celkové énergiqueké účinnosti odvětví vina. Z planu podle Komise nonní zcela jasné, jak toho chce ČR dosahnout. Zde se podle meho názoru přímo nabízí podpořit PIWI odrůdy.

 

Podporou PIWI odrůd se dosahuje :

Ochrana životního prostředí

O Úspora až 80 % přípravků na ochranu rostlin

O Redukce průjezdů vinicí traktorem minimalálně o 40 %


reakce na změnu klimatu

O Snížením používání traktoru se snižuje stopa CO2 jednak přímo nevipouštěním výfukových plynů, ale i nepřímo nižším podílem potřeby traktoru a postřikovače na vinice, tudíž nižším požadavkem na jejich výrobní počet

Zlepšení udržitelnosti

O Z dlouhodobého hlediska jsou PIWI odrůdy ekonomičtější i ekologičtější

O Snížením průjezdů traktorem se snižuje utužení půdy ve vinici


Úspora energie a zlepšení energyké účinnosti odvětví vina

O Úsporou až 80 % přípravků na ochranu rostlin se šetří énergie na jejich výrobu

O Redukcí průjezdů se snižuje energie potřebná na výrobu aplikační techniky, na pohonné hmoty a lidská práce

Při ekologickém vinohradnictví s klasickými odrůdami se oproti IP zvyšuje počet průjezdů řádkem vinice za rok o 0.8 (doring, 2022), kdežto v případě PIWI odrůd se naopak snižuje o 4 až 5. Průměrna potřeba energie na litr vina činí 0,6 kWh/l. Jenom tu es méchant činí průměr 229 l/ha. Uhlíková stopa na litr Vina činí 0,5 à 2 kg CO2 (Durner un ami, 2022), nejvíce se na ní podílí obaly vina (43 %) un paquet produkce hroznů (22 %).

Ekologické vinohradnictví s využitím PIWI odrůd je dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí i ekonomického, potřebuje ale "nastartovat". Už desítky let se točí v začarovaném kruhu, kdy spotřebitelé tvrdí, že nemohou ochutnat vino z PIWI odrůd proto, že na trhu nejsou, un naopak productenti že je nemohou pěstovat, protože o ně na trhu není zájem. Situaci par vyřešilo jednorázové "startovné" při výsadbě, například ve výši 20 tisíc Kč/ha.


ingénieur
Jiří Sedlo, CSc.