Jiri Sedlo

The mezinárodní soutěži vín PIWI odrůd pod patronací PIWI International, která se konala 22. října ve Falci, bylo hodnoceno téměř 200 vín z 9 zemí Evropy: Německa (74), Itálie (45), Rakouska (35), Švý carska (17), České Republiky (15), Francie (3), Španělska (3), Polska (2) and Nizozemska (1).

Hodnotitleé pocházeli in Italy, Švýcarska, Rakouska and Německa.

Nejvyššího hodnocení (98 bodů) dosáhla Saphira 2021, výběr z bobulí, z České republic z vinařství Ing. Miroslav Volařík. V těsném závěsu se umístila Theia (97 bodů), slámové víno, z vinařství Nove Lune v italském Cenate Sopra. Celkem bylo medali oceněno 147 vín, z toho 8 vín velkou zlatou medalí Top Gold, 34 zlatými and 105 stříbrnými medali. Oceněná vína jasně ukazují, že s PIWI odrůdami je třeba na trhu už počí