Jiří Sedlo

Na mezinárodní soutěži vín PIWI odrůd pod patronací PIWI International, která se konala 22. října ve Falci, bylo hodnoceno téměř 200 vín z 9 zemí Evropy: Německa (74), Itálie (45), Rakouska (35), Švýcarska (17), České republiky (15), Francie (3), Španělska (3), Polska (2) a Nizozemska (1).

Hodnotitelé pocházeli z Itálie, Švýcarska, Rakouska a Německa.

Nejvyššího hodnocení (98 bodů) dosáhla Saphira 2021, výběr z bobulí, z České republiky z vinařství Ing. Miroslav Volařík. V těsném závěsu se umístila Theia (97 bodů), slámové víno, z vinařství Nove Lune v italském Cenate Sopra. Celkem bylo medailemi oceněno 147 vín, z toho 8 vín velkou zlatou medailí Top Gold, 34 zlatými a 105 stříbrnými medailemi. Oceněná vína jasně ukazují, že s PIWI odrůdami je třeba na trhu už počí