Jiri Sedlo

Il mezinárodní soutěži vín PIWI odrůd pod patronací PIWI International, která se konala 22. října ve Falci, bylo hodnoceno téměř 200 vín z 9 zemí Evropy: Německa (74), Itálie (45), Rakouska (35), Švý carska (1 7) , České Republiky (15), Francie (3), Španělska (3), Polska (2) e Nizozemska (1).

Hodnotitleé pocházeli in Italia, Švýcarska, Rakouska e Německa.

Nejvyššího hodnocení (98 bodů) dosáhla Saphira 2021, výběr z bobulí, z České Republic z vinařství Ing. Miroslav Volařík. V těsném závěsu se umístila Theia (97 bodů), slámové víno, z vinařství Nove Lune v italském Cenate Sopra. La medaglia ottenuta è stata di 147 vittorie, tra cui 8 vittorie consecutive, la medaglia d'oro Top, 34 zlatými e 105 stříbrnými medaglia. L'immagine di un vino è una cosa che deve essere fatta con PIWI sul posto di lavoro