Jiří Sedlo, PIWI International

Křížení (hybridizace) je genetický termín pro rozmnožování jedinců dvou různých druhů nebo odrůd
(plemen, ras) organismů, vzniká tak kříženec (hybrid). Vztahuje se to jak na rostliny, tak i na živočichy.
Ke křížení dochází buď bez přičinění člověka (samovolné), nebo za jeho asistence (cílené). Samovolné
křížení probíhá od vzniku života na Zemi a je hnacím motorem evoluce.

pokračovat ve čtení