Česko

Česko2022-06-06T10:52:31+02:00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

PIWI WINZER STAMMTISCH sempre l'ultimo lunedì del mese!

Il desiderio di avere un'occasione di scambio informale con i colleghi viticoltori è già stato espresso più volte. Ora dovrebbe esserci una tabella digitale per i winemaker abituali a questo scopo. Vi invitiamo cordialmente, stessi l'ultimo lunedì di ogni mesealle 18:00 per uno scambio nella stanza virtuale. Il tavolo dei clienti abituali lo farà organizzati alternativamente da diversi gruppi nazionaliper far luce sulle diverse sfaccettature della nostra associazione.

Il primo tavolo dei clienti abituali digitali avrà luogo il Lunedì 28 agosto 2023 alle 18:00 in tedesco, seguito dal secondo il 25 settembre in inglese e previsto il 30 ottobre in italiano.

Collegamento dial-up (rimane sempre lo stesso)
https://us06web.zoom.us/j/86879712269?pwd=ZG4vSUtMR2Q2SC9ZbEMyb09PVW1kdz09
ID riunione 868 7971 2269

La registrazione non è richiesta.

Le date delle tabelle degli altri clienti abituali e tutte le date sul tema PIWI si trovano nel nostro Calendario sul sito web.

28 agosto 2023|

Nově schvalené PIWI odrůdy ve vinařských regionech Evropy

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo schválení nové (PIWI) odrůdy pro CHOP „Champagne“. Mezi hlavní odrůdy byla k dosavadním sedmi přidána odrůda Voltis (nová francouzská PIWI-odrůda). Povolený maximální výnos hroznů činí 15,5 t/ha.

V Úředním věstníku EU C 222 ze dne 26. 6. 2023 vyšlo oznámení o vzniku nového německého CHZO „Großräschener See“. Pěstovanými odrůdami jsou PIWI-odrůdy Solaris, Cabernet blanc, Johanniter a Pinotin. CHZO se nachází v Braniborsku u jezera Großräschen, nedaleko hranic se Saskem a poblíž Polska. Maximální výnos je stanoven na 90 hl/ha.

V Úředním věstníku EU C 230 ze dne 30. 6. 2023 vyšlo schválení nových (PIWI) odrůd pro CHZO „Pays d’Hérault“ (okolí Montpellier). Bylo zařazeno celkem 17 nových PIWI-odrůd a vyřazeno 18 už nepoužívaných starých odrůd. Nově schválené PIWI-odrůdy: Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Sauvignac B, Solaris B, Soreli B, Souvigner gris B, Vidoc N a Voltis B.

Jiří Sedlo, 18. 7. 2023

21 luglio 2023|

Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ con vinaři

Ve středu 8. Března proběhl ve vinařství volařík v mikulově practice k piwi odrůdám, který uspořádal ústřední e zkušební ústav zemědělský (úkzúz) ve spolupráco colu colver Jednalo se již o tretí akci na toto téma, kdy bylo cílem organizátorů informovat zejména vinohradníky take o konkrétních PIWI odrůdách, jejich vlastnostech e kvalitě odrůdových vín. Více se dozvíte z tiskové zprávy e tří přednášek.

17 marzo 2023|

PIWI-odrůdy contro UE e ČR – Ing. Jiří Sedlo, CSc. – PIWI Internazionale

Pohled zpet

  • menším rozsahu novodobé křížení interspecifických odrůd v Československu zahájil už v šedesátých letech minuleho rubato prof. crespo
  • 80. letech vzniklo VVS Resistant, kde se tato činnost zmnohonásobila, po roce 1990 v křížení pokračují následnické organizace, rovněž vedené doc. Michlovsky.
  • roce 1991 byl založen Svaz ekologického vinohradnictví ALTERVIN (= alternativení vinařství).
  • Roce 1999 byla ve Švýcarsku založena mezinárodní organizace PIWI International sdružující vinaře a Institute ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie a Maďarska; o roku 2021 se transformuje na zastřešující mezinárodní a pak na národní organizace. Dosud to jsou PIWI AT, D, CH, CZ az regional organizací v Itálii vzniká PIWI IT.
17 marzo 2023|

PIWI CZ platform per udržitelné a dynamické vinařství – Ing. František Mádl

Uvod:

> PIWI CZ vzniklo v červnu 2021 jako regionální sdružení PIWI International e de Jure e organizačně je součástí SVČR.

> K dnešku je členem zatím 9 subjektů a to jak vinařů tak vinařských odborníků – šlechtění, výuka , svazová činnost.

> Cílem je popularizace pěstování odolnějších odrůd révy vinné v ČR jak mezi vinaři tak i konzumenty.

17 marzo 2023|

Registrace nizozemského CHOP "De Voerendaalse Bergen"

V Úředním věstníku EU C 444 z 23. 11. 2022 vyšlo oznámení EK 2022/C 444/09 o registraci CHOP De Voerendaalse Bergen v Nizozemsku pro výrobu vína a jakostního šumivého vína. Minimální skutečný obsah alkoholu je stanoven v rozmezí 9,5 až 11,0 % obj., v závislosti na druhu výrobku. Maximální výnos z hektaru je stanoven na 55-85 hektolitrů, podle odrůdy. Odrůd je celkem 9, z toho 2 PIWI – Monarch  a Solaris. Modrý Monarch má stanoven maximální výnos 75 hl/ha, bílý Solaris 55 hl/ha. Celková plocha nového CHOP činí přibližně 900 ha a nachází se v okolí města Voerendaal.

Úřední věstník EU C 444 z 23. 11. 2022, Jiří Sedlo

4 dicembre 2022|

Jednání PIWI International ve poi 11. – 13. 11. 2022 a Německu

Členové sdružení "PIWI International" di Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Polska e Nizozemska sešli v Neustadtu an der Weinstrasse na výroční valné hromadě. Většina z nich jsou vinaři, kteří pěstují (někdy dokonce výhradně) PIWI odrůdy révy vinné.

V pátek ráno proběhlo jednání představenstva organizace a následně návštěva révové školky Rebschule Freytag, která je jedním z hlavních dodavatelů těchto rezistentních odrůd révy vinné a která účastníkům poskytla náhled do své práce a zajímavé informace o šlechtění a množení (Obrazek 1).

ob 1: Volker Freytag (vlevo) při výkladu ve svém podniku
Ispezione di Volker Freytag

(altro…)

25 novembre 2022|

Proběhla mezinárodní southěž PIWI International Wine Challenge 2022


vnMeckém Kappelrodeck-Waldulm proběhla 25. 10. 2022 sudezvin PIWI Internazionale del Vino
sfide (premio vino PIWI dříve) 2022 pod patronací organizace PIWI International. Zučastnilo se jí
celkem 185 vin z PIWI odrůd z 8 zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Česko, Polsko, Švédsko,
Francie a Belgio). Převažovala bílá vína, dále porota hodnotila 41 červených, růžová, perlivá a šumivá
vina a 7 oranžových vin. K nejčastěji hodnoceným odrůdám patřily Souvignier gris, Cabernet blanc,
Johanniter, Muscaris a Solaris, v případě červených vín pak Divico a Cabernet Cortis. Udeleno bylo 10
velkých zlatých medailí a 35 zlatých medailí, stříbrných přes 70. Vítězi jednotlivých pěti kategorií
pocházeli z Německa, Rakouska a Polska, s odrůdami Muscaris, Souvignier gris, Sauvignac e Solaris.

 

6 novembre 2022|

Aktuální situace výsadeb PIWI odrůd v ČR

Podkladem pro tento materiál jsou souhrnná data registru vinic k 31. 7. 2022, za jejichž poskytnutí autor tímto ÚKZÚZ děkuje.

Ke konci vinařského hospodářské- ho roku 2021/2022 se v Česku nacházelo přes 17 900 ha vinic osázených téměř 72,6 mil. keřů révy, což v průměru znamená 4 000 ks na hektar. Nebo vyjádřeno jinak: Na každý keř připa- dá 2,5 m2. Z toho vyplývá, že staré výsadby vesponu3×1ms3333keřinahektarpři výsadbě, a chybějícími keři po pár letech „péče“ o ně, jsou dávnou minulostí. K za- hušťování výsadeb zatím dochází stále, což potvrzují i výsadby PIWI odrůd, které patří k těm nejnovějším. V současnosti je jich už téměř 900 ha (895,999 ha), tedy rovných 5 %. Podle evidence je v republice 4,18 mil. keřů PIWI odrůd, takže každý má v prů- měru 2,14 m2 prostoru půdy. Průměrně se tedy vysazují v počtu 4 665 ks/ha. Vývoj plochy PIWI odrůd od roku 2012 vyjadřuje přibližně přímka růstu (Obrázek 1). Za po- sledních deset let se plocha zpětinásobila.

2 novembre 2022|
Vai all'inizio