V Německu bylo v roce 2022 osázeno celkem 2,049 ha TOP 10 bílými PIWI odrůdami a 1,878 ha TOP
10 modrými PIWI odrůdami. To činí celkem 3 926 ha. Další modré a bílé PIWI odrůdy se pěstují na 58
ha. Deset
Nejvýznamnějších bílých PIWI odrůd představovalo v roce 2021 necelých 970 ha and přibližně 2 050 ha v
Roce 2022, with a meziročnímu nárůstu or vice versa 1,000 ha (+112 %).

vice