V Německu bylo v roce 2022 osázeno celkem 2,049 ha TOP 10 bilými PIWI odrůdami a 1,878 ha TOP
10 modrými PIWI odrůdami. Pour une superficie totale de 3 926 ha, le PIWI a une superficie de 58 ha.
Ha. Désert
Nejvýznamnějších bílých PIWI odrůd představovalo v roce 2021 necelých 970 ha et přibližně 2 050 ha v
Roce 2022, avec un meziročnímu nárůstu ou vice versa 1 000 ha (+112 %).

vice