V Německu bylo v roce 2022 osázeno celkem 2 049 ha TOP 10 bílými PIWI odrůdami a 1 878 ha TOP
10 modrými PIWI odrůdami. To činí celkem 3 926 ha. Další modré a bílé PIWI odrůdy se pěstují na 58
ha. Při celkové ploše vinic v Německu 103 421 ha v roce 2022 to odpovídá podílu 3,8 %. Deset
nejvýznamnějších bílých PIWI odrůd představovalo v roce 2021 necelých 970 ha a přibližně 2 050 ha v
roce 2022, což odpovídá meziročnímu nárůstu o více než 1 000 ha (+112 %).

více