Německu bylo in roce 2022 osázeno celkem 2.049 ha TOP 10 bílými PIWI odrůdami a 1.878 ha TOP
10 modrými PIWI odrůdami. Fino a 3 926 ettari. Další modré a bílé PIWI odrůdy se pěstují na 58
ah. Deset
Nejvýznamnějších bílých PIWI odrůd představovalo in roce 2021 necelých 970 ha e přibližně 2 050 ha in
Roce 2022, con un meziročnímu nárůstu o viceversa 1.000 ha (+112 %).

vice