commedia v části víno Česku připomíná, že alespoň jedno opatření a (5 % výdajů) di mělo byt zaměřeno n / a ochranu životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, zlepšení udržitelnosti výrobních systémů a procesů, snížení dopadu odvětví vina na životní prostředí, úspory energie a zlepšení celkové energico účinnosti odvětví vina. Z planu Pod Komise nní zcela jasné, jak toho chce ČR dosahnout. Zde se podle meho názoru přímo nabízí podpořit PIWI odrůdy.

 

Podporou PIWI odrůd se dosahuje:

Ochrana životního prostředí

o Úspora až 80 % přípravků na ochranu rostlin

o Redukce průjezdů vinicí traktorem minimalálně o 40 %


rekce na změnu klimatu

o Snížením používání traktoru se snižuje stopa CO2 jednak přímo nevipouštěním výfukových plynů, ale i nepřímo nižším podílem potřeby traktoru a postřikovače na acro vino, tudíž nižším požadavkem na jejich výrobní počet

Zlepsení udržitelnosti

o Z dlouhodobého hlediska jsou PIWI odrůdy ekonomičtější i ekologičtější

o Snížením průjezdů traktorem se snižuje utužení půdy ve vinici


Úspora energie a zlepšení energicheké účinnosti odvětví vina

o Úsporou až 80 % přípravků na ochranu rostlin se šetří energie na jejich výrobu

o Redukcí průjezdů se snižuje energie potřebná na výrobu aplikační techniky, na pohonné hmoty a lidská práce

Při ekologickém vinohradnictví s klasickými odrůdami se oproti IP zvyšuje počet průjezdů řádkem vino za rok o 0.8 (doring, 2022), kdežto v případě PIWI odrůd se naopak snižuje o 4 až 5. Průměrna potřeba energie na litro vina činí 0,6 kWh/l. Jenom sei nafty činí průměr 229 l/ha. Uhlíková stopa na litr Vína činí da 0,5 a 2 kg CO2 (Durner un amico, 2022), nejvíce se na ní podílí obaly vina (43 %) un pacco produkce hroznů (22 %).

Ekologické vinohradnictví s využitím PIWI odrůd je dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí i ekonomického, potřebuje ale "nastartovat". Už desítky let se točí v zacarovaném kruhu, kdy spotřebitelé tvrdí, že nemohou ochutnat vino z PIWI odrůd proto, že na trhu nejsou, a naopak producenti že je nemohou pěstovat, protože o ně na trhu není zájem. Situaci di vyřešilo jednorázové "startovné" při výsadbě, například ve výši 20 tisíc Kč/ha.


ingegnere
Jiří Sedlo, CSc.