Jiří Sedlo, PIWI International

V roce 2020 proběhl desátý ročník soutěže PIWI Weinpreis. Cílem tohoto příspěvku není hodnotit
vlastní mezinárodní soutěž, svého druhu jedinou. Naopak prostřednictvím této soutěže se zaměříme
na v posledních deseti letech nejvíce pěstované interspecifické odrůdy v Evropě. Vzniká tím možnost,
jak si udělat přibližnou představu o významu jednotlivých PIWI odrůd v uplynulém desetiletí, aniž
bychom potřebovali přesné statistické údaje o jejich ploše vinic a produkci vína v jednotlivých
státech.

pokračovat ve čtení