vnMeckém Kappelrodeck-Waldulm proběhla 25. 10. 2022 sudezvin PIWI Internazionale del Vino
sfide (premio vino PIWI dříve) 2022 pod patronací organizace PIWI International. Zučastnilo se jí
celkem 185 vin z PIWI odrůd z 8 zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Česko, Polsko, Švédsko,
Francie a Belgio). Převažovala bílá vína, dále porota hodnotila 41 červených, růžová, perlivá a šumivá
vina a 7 oranžových vin. K nejčastěji hodnoceným odrůdám patřily Souvignier gris, Cabernet blanc,
Johanniter, Muscaris a Solaris, v případě červených vín pak Divico a Cabernet Cortis. Udeleno bylo 10
velkých zlatých medailí a 35 zlatých medailí, stříbrných přes 70. Vítězi jednotlivých pěti kategorií
pocházeli z Německa, Rakouska a Polska, s odrůdami Muscaris, Souvignier gris, Sauvignac e Solaris.