Dne 8. 6. 2021 se uskutečnilo ve Velkých Bílovicích první prezenční jednání členů regionálního sdružení PIWI CZ, které bude působit v organizační struktuře Svazu vinařů České republiky.

Sdružení vzniklo letos v březnu, prohlášení o vzniku podepsalo 8 zakládajících členů a schválilo představenstvo SV ČR. Tímto aktem bylo navázáno na činnost Mendelovy univerzity v Brně a Vědecko-výrobního sdružení Resistant Velké Bílovice, které zahájilo již v roce 1986 první výsadby pokusných vinic PIWI odrůd vyšlechtěných především v Maďarsku, Moldavsku, na Ukrajině, v Rusku a v Německu.


Členové sdružení představují jak velké zkušené pěstitele, tak malé vinaře, doplněné šlechtiteli a učiteli vinohradnictví. Spojuje je společné nadšení pro udržitelné pěstování révy vinné a tvorbu vína v souladu s přírodními procesy.

Cílem sdružení je popularizovat tento způsob pěstování révy vinné, nových PIWI odrůd a to prostřednictvím odborných exkurzí a seminářů a také degustací, soutěží a výstav vín z PIWI odrůd. Prvními aktivitami budou dle možností odborné exkurze ve vinařských podnicích členů PIWI CZ a také prosazení PIWI odrůd do statusu Národní soutěže vín.

Jednotlivé aktivity budou popularizovány prostřednictvím informační sítě Svazu vinařů, Vinařského věstníku, dalších vinařských i masových médií v ČR a na webových stránkách PIWI International (https://piwi-international.org/piwi-regional/piwi-ceska/).

Na tomto prvním jednání byl všemi přítomnými zvolen předsedou sdružení Ing. František Mádl. Dále byli přijati dva noví členové, takže PIWI CZ má nyní 10  členů a je otevřeno dalším zájemcům o interspecifické odrůdy.
Kontakt: Ing. František Mádl, e-mail: fmadl1917@gmail.com, mob.: 602 780 364

Věříme, že toto sdružení bude významným ekologizujícím prvkem ve vinařství České republiky.
František Mádl a Jiří Sedlo