Dne 13. 9. 2021 proběhlo v Lednici na Mendelově univerzitě Brno, Zahradnické fakultě v Lednici od 9:30 do 12:30 první setkání regionálního sdružení PIWI CZ. Ústav vinohradnictví a vinařství ZF v rámci své výzkumné činnosti sleduje a vyhodnocuje na pokusné vinici o výměře asi 4 ha odrůdy a novošlechtění révy vinné s cílem vybrat nejvhodnější kandidáty pro vinařskou praxi. Součástí vinice je i udržování genofondu révy.

Prof. Pavel Pavloušek podrobně provedl přítomné vinicí a předvedl již v tuzemské i zahraniční praxi pěstované PIWI odrůdy, dále podnožové a pěstitelské pokusy. V sortimentu se nachází již v některé zemi registrované PIWI odrůdy, včetně stolních a zkoušených nových semenáčů, či už naroubovaných kandidátů na odrůdu, celkem jde o stovky různých rostlin. Z podnožových pokusů jsou sledovány nejčastěji pěstované podnože, zastoupeny jsou ale i u nás málo používané podnože Ferkal a Paulsen, které podporují jak odolnost k „vápnu“ tak kvalitu hroznů.

pokračovat ve čtení