DVOJITÝ NÁVRAT
• Od ekologického vinohradnictví přes chemizaci zpět k ekologickému vinohradnictví
• Od evropské révy vinné přes přímoplodné hybridy zpět k evropské révě
Jiří Sedlo, Valtice 14.2.2020

Historicky vyvoj a vyznam PIWI odrud