Česko2022-06-06T10:52:31+02:00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

Nová PIWI odrůda “Felicia” byla v Německu zapsána do registru odrůd pro kvalitní víno

Odrůda “Felicia” vyšlechtěná Institutem pro šlechtění révy v Geilweilerhofu byla v Německu povolena pro získávání kvalitního vína. Vína této bílé odrůdy jsou již několik let k dostání ve vinotéce Institutu v Geilweilerhofu (Julius Kühn-Institut, JKI). Odrůda je právně chráněna již od roku 2004, koncem roku 2020 obdržela povolení Spolkového odrůdového úřadu. To znamená, že je ve většině vinařských oblastí schválena pro produkci kvalitního vína a není nutné zkušební pěstování. Podle JKI může pěstování odrůdy Felicia ušetřit až dvě třetiny fungicidů. Odrůda byla vytvořena v roce 1984 křížením rezistentních rodičovských odrůd Sirius a Vidal blanc. Kromě odolnosti proti padlí a plísni révy je odolná i proti černé hnilobě. To může také snížit použití mědi.

Na vinici lze Felicii poznat podle nápadně lesklých listů. Typické pro odrůdu jsou velké a volné hrozny, které jsou vhodné i k přímé konzumaci. Se třemi až čtyřmi hrozny na letorost má odrůda relativně vysoký výnos. Díky volné struktuře hroznů je Felicia docela necitlivá na plíseň révy. Kvůli ne zcela vzpřímenému růstu letorostů je však jejich vyvazování ve vinici trochu časově náročnější. Zraje srovnatelně s odrůdou Müller Thurgau. Senzoricky náleží Felicia k lehkému a jemně ovocitému druhu vína. Jemný buket se vyznačuje aromatem zralých plodů, jako jsou jablko, meruňka a banán, které jsou v některých letech kombinovány s lehkým muškátovým oříškem. Víno má harmonické kyseliny.
Vzhledem k této charakteristice je odrůda také zajímavým partnerem pro cuvée.
JKI/Stefanie Hahn/JS

30. April 2021|

V rámci projektu VITIFIT byla zveřejněna data o PIWI-odrůdách na německém trhu

Vinaři pěstující PIWI odrůdy se například vyjadřovali k jejich kladným a záporným stránkám. Za kladné stránky naprostá většina považuje pěstitelské a vinifikační vlastnosti, za negativní pak prodej vína těchto odrůd. Jejich konkurenceschopnost s klasickými odrůdami považuje za dobrou jen 13 %, 50 % se domnívá, že je přijatelná, ale je nutné je ještě vylepšit a 38 % uvedlo nízkou konkurenceschopnost.

Vinaři a obchodníci tyto odrůdy charakterizují jako málo známé, vyžadující vždy výklad, mají nezajímavé názvy, jejich společný název „PIWI“ je příliš technický a styl vína je nejasný. K opatřením, jak situaci zlepšit, navrhují: zvýšit jejich atraktivitu, více je rozšířit v praxi a zvýšit jejich kvalitu vína, podpořit přesvědčování vinařů a vzájemnou výměnu jejich zkušeností a jednotlivé odrůdy aktivně propagovat. Vinařské svazy a instituce k tomu doplňují šířit nové vědecké poznatky, podpořit informování široké veřejnosti, pořádat přednášky a soutěže vín.

Při degustacích červených vín se ukázalo, že odrůdy Cabernet Cortis a Satin noir mají svůj vlastní senzorický profil, zatímco Laurot se podobá odrůdě Merlot. Jako nejvhodnější způsob vinifikace byl nejčastěji vyhodnocen ohřev rmutu. V případě bílé odrůdy Calardis blanc byly všechny vzorky hodnoceny výše než kontrolní Ryzlink rýnský. Obdobně dobře dopadly i vzorky odrůdy Sauvignac při porovnání se Sauvignonem blanc a Cabernet blanc měl v průměru rovněž vyšší hodnocení než tato kontrola. Analytické hodnocení bylo provedeno u odrůd Muscaris a Muškát žlutý s cílem zjistit, zda lze tyto dvě odrůdy od sebe odlišit. Ukázalo se, že senzoricky to možné již není, ale analyticky velmi dobře.

Celý projekt je pětiletý (2019 – 2024) a je hrazen Spolkovým ministerstvem zemědělství Německa.
Více na adrese: https://piwi-international.org/aktuelles/news-forschung/
VITIFIT/JS

30. April 2021|

Hodnocení odrůd během deseti let existence soutěže PIWI Wine Award

Jiří Sedlo, PIWI International

V roce 2020 proběhl desátý ročník soutěže PIWI Weinpreis. Cílem tohoto příspěvku není hodnotit
vlastní mezinárodní soutěž, svého druhu jedinou. Naopak prostřednictvím této soutěže se zaměříme
na v posledních deseti letech nejvíce pěstované interspecifické odrůdy v Evropě. Vzniká tím možnost,
jak si udělat přibližnou představu o významu jednotlivých PIWI odrůd v uplynulém desetiletí, aniž
bychom potřebovali přesné statistické údaje o jejich ploše vinic a produkci vína v jednotlivých
státech.

pokračovat ve čtení

30. April 2021|

Vývoj pěstování mezidruhových kříženců révy v Evropě s ohledem na území České republiky

Jiří Sedlo, PIWI International

Křížení (hybridizace) je genetický termín pro rozmnožování jedinců dvou různých druhů nebo odrůd
(plemen, ras) organismů, vzniká tak kříženec (hybrid). Vztahuje se to jak na rostliny, tak i na živočichy.
Ke křížení dochází buď bez přičinění člověka (samovolné), nebo za jeho asistence (cílené). Samovolné
křížení probíhá od vzniku života na Zemi a je hnacím motorem evoluce.

pokračovat ve čtení

30. April 2021|

PIWI pro maloobchod s potravinami

PIWI pro maloobchod s potravinami
Cabernet blanc od firmy Reh Kendermann získal v Německu národní zalistování v supermarketech Rewe. Víno pochází ze společného projektu Rewe, Reh Kendermann a DLR Rheinpfalz/Weincampus Neustadt, kteří Cabernet blanc popisují jako „průkopnické“ víno. Splňuje požadavky doby a přesně
odpovídá potřebám moderních spotřebitelů, protože jejich poptávka po odpovědném požitku stále narůstá. Cílem je informovat spotřebitele o dříve neznámých, ale zajímavých PIWI-odrůdách. Za tímto účelem budou lahve opatřeny informativní návěskou na krček a budou vytvořeny další
informační plakáty. Šetrnost k životnímu prostředí PIWI-odrůd zdůrazňuje také včela na etiketě.
Konečná spotřebitelská cena nového vína připraveného výhradně pro Rewe je 4,99 €/láhev. Koncept nového vína přesahuje výhody odrůd odolných vůči chorobám. Na láhev je použito lehké sklo efektivní z hlediska životního prostředí a papír etikety sestává částečně z matolin.
Weinwirtschaft/17.3.2021/JS

30. April 2021|
Nach oben